2011 styczeń

12 sty: Kolejny sprzęt Pundit

W ramach projektu „Regionalny program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu…