2010 styczeń

12 sty: Nowy sprzęt MC-C1

W ramach projektu „Regionalny program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego…