budujemy twoje marzenia

Dlaczego warto Nas wybrać?

Obecnie podstawowym zakresem działalności Spółki jest świadczenie usług w zakresie projektowania, ekspertyz, kosztorysów, opracowań badawczo – rozwojowych. Wykonujemy również roboty budowlano – montażowe, sprawujemy nadzory inwestycyjne i budowlane.

Oferujemy następujące usługi z zakresu budownictwa dotyczące zarówno obiektów budowlanych jak i inżynierskich a także infrastruktury technicznej podziemnej i powierzchniowej:

 • ekspertyzy budowlane
 • oceny stanu technicznego
 • opinie naukowo-budowlane
 • projekty budowlane
 • kosztorysy oraz ich weryfikacje
 • dokumentacje projektowo-kosztorysowe

 • analizy techniczno-ekonomiczne
 • koreferaty do dokumentacji projektowo-kosztorysowych
 • inwentaryzacje obiektów kubaturowych i liniowych
 • ocena kategorii odporności statycznej i dynamicznej na wpływy eksploatacji górniczej
 • oceny stanu zagrożenia tąpaniami górotworu
 • nadzór inwestycyjny oraz budowlany

Z zakresu górnictwa wykonujemy m.in.:

 • ekspertyzy górnicze,
 • projektowanie eksploatacji górniczej,
 • projektowanie obudów wyrobisk górniczych,
 • prace naukowo-badawcze,
 • badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk
 • przyrodniczych i technicznych,
 • prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych,

 • badania obudów szybowych,
 • analizy stateczności szybów,
 • oceny stopnia skorodowania obudów szybów,
 • oceny stanu zagrożenia tąpaniami górotworu,
 • prognozy wpływów działalności górniczej na powierzchnię terenu,
 • opinie górnicze, geologiczne, hydrogeologiczne,
 • inne …..

O Nas

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Wdrożeniowe „Midach” Sp. z o. o. założyli w roku 1992 prof. Mirosław Chudek i Mirosław Dariusz Chudek. Spółka wpisana została postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach z dnia 26.10.1992 r. do rejestru RHB pod numerem 8666, a następnie do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000160144 na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 29.04.2003r. Więcej

Nasz Cel

Podstawowym zakresem działalności Spółki jest świadczenie usług w zakresie projektowania, ekspertyz, kosztorysów, opracowań badawczo – rozwojowych. Wykonujemy również roboty budowlano – montażowe, sprawujemy nadzory inwestycyjne i budowlane, wynajmujemy ruchomości i nieruchomości.

Kontakt

adres
Siedziba spółki :
40-711 Katowice
ul. Świdnicka 25/16

Siedziba biura:
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Srokowiecka 18
telefon
Tel: (32) 314-00-50
Tel / Fax: (32) 314-00-73
Telefon Komórkowy: 505-602-390
email
biuro@midach.pl