19th Ave New York, NY 95822, USA

Kolejny sprzęt Pundit

W ramach projektu „Regionalny program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, został zakupiony przez Firmę „MIDACH” sprzęt oraz oprogramowanie. Między innymi nabyliśmy przyrząd Pundit Lab do badania materiałów za pomocą fali ultradźwiękowej oraz ultradźwiękowy grubościomierz iskrobezpieczny MC-C1.

Leave a comment