Budownictwo

Obecnie podstawowym zakresem działalności Spółki jest świadczenie usług w zakresie projektowania, ekspertyz, kosztorysów, opracowań badawczo – rozwojowych. Wykonujemy również roboty budowlano – montażowe, sprawujemy nadzory inwestycyjne i budowlane.
Oferujemy następujące usługi z zakresu budownictwa dotyczące zarówno obiektów kubaturowych jak i inżynierskich a także infrastruktury technicznej podziemnej i powierzchniowej:
 • ekspertyzy budowlane
 • oceny stanu technicznego
 • opinie naukowo-budowlane
 • projekty budowlane
 • kosztorysy oraz ich weryfikacje
 • dokumentacje projektowo-kosztorysowe
 • analizy techniczno-ekonomiczne
 • koreferaty do dokumentacji projektowo-kosztorysowych
 • inwentaryzacje obiektów kubaturowych i liniowych
 • oceny kategorii odporności statycznej i dynamicznej na wpływy eksploatacji górniczej
 • oceny stanu zagrożenia tąpaniami górotworu
 • nadzór inwestycyjny oraz budowlany