Górnictwo

Z zakresu górnictwa wykonujemy m.in.:

 • ekspertyzy górnicze
 • projektowanie eksploatacji górniczej
 • projektowanie obudów wyrobisk górniczych
 • prace naukowo-badawcze
 • badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk
 • przyrodniczych i technicznych
 • prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych
 • badania obudów szybowych
 • analizy stateczności szybów
 • oceny stopnia skorodowania obudów szybów
 • oceny stanu zagrożenia tąpaniami górotworu
 • prognozy wpływów działalności górniczej na powierzchnię
 • terenu
 • opinie górnicze, geologiczne, hydrogeologiczne
 • badania i oceny stanu technicznego obmurzy szybów metodami nieniszczącymi i niszczącymi
 • sporządzanie prognoz wpływów działalności górniczej  na przeobrażenia środowiska w zakresie deformacji ciągłych, nieciągłych oraz możliwości występowania zalewisk i podtopień
 • i inne …..