Logo „Midach”

Na mocy Ustawy o znakach towarowych (Dz. U. nr 5, poz. 17 z dnia 31.01.1985r.) logo P.P.W. „MIDACH” jest chronione jako znak towarowy zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP pod numerem 86420.

Leave a comment