budujemy twoje marzenia

Dlaczego warto Nas wybrać?

Obecnie podstawowym zakresem działalności Spółki jest świadczenie usług w zakresie projektowania, ekspertyz, kosztorysów, opracowań badawczo – rozwojowych. Wykonujemy również roboty budowlano – montażowe, sprawujemy nadzory inwestycyjne i budowlane.

Oferujemy następujące usługi z zakresu budownictwa dotyczące zarówno obiektów budowlanych jak i inżynierskich a także infrastruktury technicznej podziemnej i powierzchniowej:

 • ekspertyzy budowlane
 • oceny stanu technicznego
 • opinie naukowo-budowlane
 • projekty budowlane
 • kosztorysy oraz ich weryfikacje
 • dokumentacje projektowo-kosztorysowe

 • analizy techniczno-ekonomiczne
 • koreferaty do dokumentacji projektowo-kosztorysowych
 • inwentaryzacje obiektów kubaturowych i liniowych
 • ocena kategorii odporności statycznej i dynamicznej na wpływy eksploatacji górniczej
 • oceny stanu zagrożenia tąpaniami górotworu
 • nadzór inwestycyjny oraz budowlany

Z zakresu górnictwa wykonujemy m.in.:

 • ekspertyzy górnicze,
 • projektowanie eksploatacji górniczej,
 • projektowanie obudów wyrobisk górniczych,
 • prace naukowo-badawcze,
 • badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk
 • przyrodniczych i technicznych,
 • prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych,

 • badania obudów szybowych,
 • analizy stateczności szybów,
 • oceny stopnia skorodowania obudów szybów,
 • oceny stanu zagrożenia tąpaniami górotworu,
 • prognozy wpływów działalności górniczej na powierzchnię terenu,
 • opinie górnicze, geologiczne, hydrogeologiczne,
 • inne …..

Zakres robót oferowanych przez naszą firmę:

 • HYDRAULICZNE PRÓBY WYTRZYMAŁOŚCI I SZCZELNOŚCI GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH:
 • Czyszczenie wnętrza instalacji sprężonym powietrzem
  kompresor Comp Air 2,4 MPa wydajność 1200 m3/h/.
 • Zalewanie instalacji wodą z użyciem tłoków rozdzielających
  pompa o wydajności 180m3/h i ciśnieniu 4 MPa/;
  pompa o wydajność 15m3/h i ciśnieniu 20 MPa/.
 • Podnoszenie cieśnienia w zakresie 0-200 bar
  próba standardowa/.
 • Podnoszenie ciśnienia w zakresie 0-300 bar
  próba stresowa/.
 • Usuwanie wody z układu.
 • Suszenie instalacji do punktu rosy
  kompresor Atlas Copco wydajność 2500m3/h + osuszacz adsorpcyjny/.

 • PRÓBY ZESPOŁÓW ZAWOROWO – UPUSTOWYCH
 • PRÓBY WSTĘPNE ODCINKÓW WYŁĄCZONYCH POD PRZEWIERTY HDD
 • WSTĘPNE PNEUMATYCZNE PRÓBY OBIEKTÓW GAZOWNICZYCH
  DO 2,4 MPA

Wirtualne Biuro to najbardziej ekonomiczna propozycja wynajmu powierzchni biurowej oraz adresu niezbędnego do zarejestrowania swojej firmy. Zapewniamy miłą obsługę oraz komfortowe i uczciwe warunki współpracy. Oprócz wynajmu powierzchni pod rejestrację działalności gospodarczej oferujemy także możliwość wynajmowania powierzchni biurowej na godziny oraz korzystania z naszej sali konferencyjnej. Nasze lokale idealnie nadają się do przeprowadzania spotkań z klientami.

 

Oferujemy możliwość zarejestrowania własnej działalności gospodarczej pod adresem:

Siemianowice Śląskie
ul. Srokowiecka 18

 

Do dyspozycji posiadamy 270 m2 powierzchni biurowej znajdującej się na pierwszym piętrze budynku (w tym 4 biura, 2 gabinety, sala konferencyjna). Na tym samym piętrze znajduje się sekretariat oraz toalety i aneks kuchenny. Obiekt jest chroniony a drzwi budynku posiadają zamek elektromagnetyczny. Przy budynku znajduje się duży parking do dyspozycji Klienta oraz Jego gości.

O Nas

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Wdrożeniowe „Midach” Sp. z o. o. założyli w roku 1992 prof. Mirosław Chudek i Mirosław Dariusz Chudek. Spółka wpisana została postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach z dnia 26.10.1992 r. do rejestru RHB pod numerem 8666, a następnie do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000160144 na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 29.04.2003r.

Nasz Cel

Podstawowym zakresem działalności Spółki jest świadczenie usług w zakresie projektowania, ekspertyz, kosztorysów, opracowań badawczo – rozwojowych. Wykonujemy również roboty budowlano – montażowe, sprawujemy nadzory inwestycyjne i budowlane, wynajmujemy ruchomości i nieruchomości.

Kontakt

adres
siedziba spółki :
40-711 Katowice
ul. Świdnicka 25/16

siedziba biura:
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Srokowiecka 18
telefon
(32) 314-00-50
(32) 314-00-73
505-602-390
email
midach@o2.pl
midach@katowice.home.pl
biuro@midach.pl