Gazownictwo

Zakres robót oferowanych przez naszą firmę:

I  HYDRAULICZNE PRÓBY WYTRZYMAŁOŚCI I SZCZELNOŚCI GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH:
 • Czyszczenie wnętrza instalacji sprężonym powietrzem
  kompresor Comp Air 2,4 MPa wydajność 1200 m3/h
 • Zalewanie instalacji wodą z użyciem tłoków rozdzielających
  pompa o wydajności 180m3/h i ciśnieniu 4 MPa
  pompa o wydajność 15m3/h i ciśnieniu 20 MPa
 • Podnoszenie ciśnienia w zakresie 0-200 bar
  próba standardowa
 • Podnoszenie ciśnienia w zakresie 0-300 bar
  próba stresowa
 • Usuwanie wody z układu
 • Suszenie instalacji do punktu rosy
  kompresor Atlas Copco wydajność 2500m3/h + osuszacz adsorpcyjny
II   PRÓBY ZESPOŁÓW ZAWOROWO – UPUSTOWYCH

 

III   PRÓBY WSTĘPNE ODCINKÓW WYŁĄCZONYCH POD PRZEWIERTY HDD

 

IV   WSTĘPNE PNEUMATYCZNE PRÓBY OBIEKTÓW GAZOWNICZYCH
DO 2,4 MPA